Salutacions

_______________________________________________________________________________________________________________

Gràcies en nom de la parròquia de Granollers de la Plana, per entrar a la nostra pàgina web. Per aquest mitjà entrareu a unes pàgines electròniques a on podreu trobar molta informació referida a la nostra parròquia.
Aquesta nova eina d'informació també ens ha de servir per comunicar-nos i per relacionar-nos els uns amb els altres i facilitar-nos el nostre dia a dia. El que no pot fer aquesta eina d'informació és fer-nos perdre el contacte i les relacions personals que són molt enriquidores. Aquestes les hem de continuar mantenint i anant-les enfortint diàriament.

La parròquia de Sant Esteve de Granollers està situada al bell mig de la Plana de Vic, a la comarca d'Osona.

El seu terme va des de la casa de la Roca del Pont, a tocar el pont de Manlleu, cap a la font de l'Arç, segueix el Ter fins al Gurri per darrera la colònia de Malars i d'allà al Gurri i pel rec fondo cap a la terma llarga i la carretera de Roda fins al pont del Llobet. Segueix cap a el Rimiendo, o rec del Tint fins a ensopegar el camí ral, cap a la Creu de Mitjavia, el pont de Torroella i el Sorreig. Arriba fins allà on el Ter capgira la seva orientació nord-sud per prendre la de llevant i el segueix fins a arribar dalt a la Roca del Pont.

El terme de Granollers de la Plana, geològicament parlant, pertany a la conca d'erosió de la Plana de Vic, una fondalada excavada essencialment (en el cantó nord) pel riu Ter en les margues gris-blavoses (els populars terrers) de l'època terciària. Aquestes margues formen un bon gruix de terra molt fèrtil per al conrreu. El relleu d'aquesta plana es caracteritza pels petits turons que sobresurten entre camps de conreu, com el Serrat de Palau, el de Puigrodon, i el de Puigveguer... entre d'altres.

amunt